Word – základní triky

Co nejčastěji využijete při úpravě textu knihy

Prvotní nastavení formátu knihy (rozměrů stran knihy) 

Nastavení okrajů stránek knihy

Záhlaví stránek

Zápatí stránek a číslování stran

Obrázek v textu knihy, obtékání textu kolem obrázku

Textové styly

Stylování textu využijete pro jednotné vzhledy nadpisů, citací, nebo jiných opakujících se prvků sazby v knize.

Je to jednodušší řešení než tyto věci formátovat pokaždé znovu a znovu, ručně.

Následné úpravy vzhledu v celé knize jsou pak velmi rychlé a pohodlné.

Tento HELP je pouze obecný a je určen pro začínající uživatele. Více detailních informací z oblasti tisku můžete nalézt na PolygrafickeTahaky.cz, nebo dále na internetu.