Uspořádání stran v knize

Je zcela na Vás, zda využijete pro svůj obsah knihy všechny zde zmíněné ukázkové strany (hlavně v úvodu knihy). Vycházejte vždy z logiky toho, co potřebujete, když o něčem píšete. Úvodní strany zvolte tedy dle toho. Obsah knih je vždy na Vás.

Obsah knihy, typické řazení stran v knize:

Začátek bloku knihy, první stránky

Hlavní text

Závěr knihy

Jak si v PDF zobrazit správné rozložení stran na pravé a levé:

Znát skutečné rozložení stran v knize je důležité. Ne všechny programy (například WORD a podobné) umí správně zobrazit levou a pravou stranu, v dvojstranách, jak pak budou ve skutečné knize. 

První strana bloku knihy je vždy pravá (lichá v celkovém pořadí) a stojí v náhledu samostatně.

Pak následují dvojstrany levých a pravých stran vedle sebe. Poslední strana je levá a opět stojí samostatně. Celkový počet stran knihy je VŽDY SUDÝ!

Obálka a ostatní podklady

Knižní obálka se tvoří samostatně, zcela mimo blok knihy.

Pozor! U tvrdé vazby V8 jsou mezi deskou a blokem knihy ještě předsádky. Předsádky se ale nepovažují za stránky bloku knihy. Jsou vlepovány zvlášť! Jejich účelem je přichycení bloku knihy k deskám. Pokud jsou předsádky s potiskem, dodávají se v tiskovém PDF samostatně, mimo blok knihy. S jasným označením přední a zadní předsádky.

Pokud mají být v knize prázdné stránky, tzv. vakáty, musí být také součástí připravované sazby (jsou součástí obsahu knihy). A to na tom místě, kde mají být.

Pokud je připravován blok knihy z více souborů, je nutno myslet na správné napojení stran za sebou. Hlavně se musí ohlídat rozdělení pravých (lichých) a levých (sudých) stran. Včetně jejich správného číslování.

Počet stran musí být vždy sudý (každý list má vždy 2 strany). Dále ovlivňuje počet stran v konkrétní knize použitá vazba i náklad knih.

Tento HELP je pouze obecný a je určen pro začínající uživatele. Více detailních informací z oblasti tisku můžete nalézt na PolygrafickeTahaky.cz, nebo dále na internetu.