Jak připravit obálku knihy?

Zvládnete přípravu obálky knihy sami?

Obálka knihy, nebo potah desek knihy, vychází vždy z rozměru bloku knihy, počtu stran a zvoleného papíru. A samozřejmě z typu požadované vazby.

V případě, že je přiděleno ISBN, mělo by se počítat s umístěním EAN čárového kódu na zadní straně obálky. (EAN kód můžeme z dodaného ISBN čísla vygenerovat u nás a zaslat Vám ho pro přípravu grafiky.)

Pokud dodržíte technologický rozkres k danému typu vazby, můžete si obálku vyrobit zcela sami. Viz ukázková schémata (rozkresy) níže.

Netvořte obálku v bitmapovém editoru! Ten je určen pro úpravu fotek, ne pro práci s textem, vektorovou grafikou. Vše by pak bylo v tisku zubaté. Vše by se to převedlo na pixely – „kostičky“.

Potřebujete program určený pro tvorbu grafické kompozice. Kde seskládáte obrázky, texty a vektory tak, že zůstanou v původním tvaru. Použjte například Corel, InDesign, Illustrátor a jiné.

Chcete vyrobit knižní obálku od nás?

Potřebujete-li pomoci s návrhem grafiky obálky (pokud je rozres níže pro Vás moc složitý), rádi Vám tyto práce provedeme. Vyrobíme obálku, či potah desek na klíč, v našem grafickém studiu (cena od 500,‑ Kč bez DPH, samozřejmě dle náročnosti).

Stačí popsat Vaši představu o grafice, poslat nám podklady a na základě tohoto prvotního zadání Vám obálku navrhneme a zašleme k náhledu. Zde ukázky realizací našich obálek.

Ukázka technologických rozkresů pro jednotlivé typy obálek dle vazby

Obálka knihy musí vycházet z konkrétních rozměrů bloku Vaší knihy: šířka x výška +tloušťka hřbetu. Zde uvedená schémata jsou proto pouze orientační!

Pro vazbu V2 a V4 Vám můžeme tloušťku hřbetu sdělit obratem při objednávce. Zde je konstrukce jednoduchá – viz 1. a 2. obrázek.

Pro vazbu V8 zasíláme přímo celý okótovaný technologický rozkres: viz 3. a 4. obrázek.

Rozkres a grafika obálky knihy s vazbou V2 nebo V4 (měkké desky):

Příklad – kniha má blok A5 (148 x 210 mm), síla hřbetu je vypočtena na 6  mm. Spadačka je 4 mm.
(Spadačka = prostor na finální ořez knihy po vazbě, motiv grafiky musí sahat až na tuto hodnutu! Zde je to 4 mm dokola.)

Rozkres, obálka vazby V2, V4, měkké desky
Grafika konkrétního motivu (dle rozkresu vlevo) na měkké desky, rozkliknutím zvětšíte

Vlevo: Technologický rozkres rozevřené obálky knihy s vazbou V2 nebo V4

V případě, že je plánován tisk na obálce i z vnitřní strany, je nutno v místě hřbetu tisk vynechat +ještě vynechat 3 mm na každou stranu od hřbetu. Zde je prostor pro lepidlo ve hřbetě a pro boční lepení obálky k bloku knihy. Potisk zde být nesmí.

Rozkres a grafika knižních desek V8 (tvrdé desky):

Vemte si do ruky jakoukoliv V8 knihu, co máte po ruce a porovnejte ji s obrázkem. Všechny přesahy a záhyby od základního formátu Vám budou ihned jasné. Vlevo je rozměrové schéma, vpravo realizace grafiky s vyznačenými zónami dle schématu. Foto hotových desek pak níže.

Rozkres, potah vazby V8, tvrdé desky
Grafika konkrétního motivu (dle rozkresu vlevo) na tvrdé desky, rozkliknutím zvětšíte

Vlevo: Technologický rozkres potahu desek V8, kašíruje se na lepenku, rozkliknutím zvětšíte

Jak vypadá deska pro tvrdou vazbu V8 přímo z výroby

Tvrdé knižní desky po nakašírování potahu, připravené na závěs (spojení bloku s deskami):

Pár základních rad pro tvorbu knižní obálky

Pro tvorbu obálky potřebujete v ideálním případě bitmapový editor pro zpracování fotek a obrázků a pak nějaký program pro grafickou montáž, ve kterém sesadíte obrázky a text dohromady za dodržení výše uvedených technologických zásad.

Pro finální montáž proto doporučujeme grafické programy typu Corel, InDesign, QuarkXPress, Ilustrator a další. V office programech typu Word sice můžete udělat podobnou práci, ale budete mít problém se spadačkou, kterou Word standardně neumí. (V tomto případě je potřeba ji zahrnout do formátu dokumentu a v grafice s ní počítat).

Nekomponujte celou obálku pouze v bitmapovém editoru (Photoshop, Malování atd.). Ten je určen jen na úpravu fotek. Veškeré písmo a loga by byly v tom případě „zubaté“ (Bitmapový editor = ve výsledku čtverečky, neboli pixely!)

Tiskový PDF soubor obálky musí obsahovat základní ořezové, popřípadě hřbetní značky – viz schémata výše. Ty musí ležet mimo formát, až za spadačkou. Celý motiv pak musí být v cílovém dokumentu vycentrován v obou osách.

Pozor na klasické kompoziční chyby v grafice obálky:

  • text nebo logo usazujte dostatečně daleko od čistého (ořezaného) formátu knihy, nebo i od hřbetních drážek
  • nedělejte tenké rámečky na hraně knihy, kolem dokola
  • text ve hřbetě může být jen u takové tloušťky hřbetu, kde bude čitelný
  • text ve hřbetě musí být dostatečně daleko od hřbítků i okrajů nahoře a dole
  • grafika hřbetu by neměla být založena na svislém pruhu přesně ve vypočtené tloušťce hřbetu, striktně oddělující záda a titulku – to kvůli výrobní toleranci hřbetu desek

Pamatujte – nestačí jen uložit do „nějakého PDF“. Tiskové PDF je správně tehdy, pokud je jeho vnitřní konstrukce správná! Rozměrově i obsahově.

Tento HELP je pouze obecný a je určen pro začínající uživatele. Více detailních informací z oblasti tisku můžete nalézt na PolygrafickeTahaky.cz, nebo dále na internetu.