ISBN, kdy a jak ho správně využít

ISBN je nepovinná registrace do mezinárodního systému evidence vydaných knih.

Přidělením registrace ISBN si zajistíte, že kniha bude v tomto mezinárodním evidenčním systému zanesena a bude tudíž i dohledatelná  ̶  fyzicky, jak v Národní knihovně, tak dalších vybraných knihovnách. Samotné přidělení ISBN u Národní knihovny je zdarma, podléhá však určitým pravidlům. Mezi ně patří hlavně správně uvedená tiráž.

ISBN je nepovinné. Není podmínkou pro komerční využití knih. Ale jeho použitím si zjednodušíte případný prodej. A hlavně, kniha bude katalogizována a fyzicky uchována v několika určených knihovnách. Tím pádem i zachována dalším generacím.

ISBN číslo není ani identifikátorem nižší daňové sazby. Sníženou daňovou sazbu může mí i kniha bez ISBN. Pokud splňuje ostatní běžné náležitosti a není vyloženě reklamní.

Povinná tiráž knihy:

• název díla
• jméno autora (autorů), nebo jejich pseudonym
• vydal, vytiskl *)
• rok prvního vydání
ISBN číslo (pokud ho využijete)

Umístění tiráže v knize:

Tiráž se umisťuje na samostatnou stránku v přední části knihy (strana 1‑2), nebo na poslední stranu.

*) V případě našeho ISBN musí být v tiráži uvedeno:
• vydal, vytiskl: H.R.G. spol. s r.o., www.TiskovyExpress.cz

Ostatní publikační náležitosti jsou popsány v Zákoně 37/195 o neperiodických publikacích, k nahlédnutí či ke stažení zde. Doporučujeme se s textem seznámit.

Vyřídíme ISBN za Vás. Vydáme knihy v naší edici

Knihy můžou být vydané i v naší vlastní edici, tzn. přidělujeme naše ISBN a vydáváme knihu pod naší hlavičkou. Přidělení ISBN je zdarma, ale splnění ostatních zákonem daných povinností nakladatele zajišťujeme pak zákazníkovi my, za jednorázovou platbu 1.500,– Kč bez DPH. (Cena obsahuje i rozeslání 5 povinných výtisků do knihoven, ty odebereme z nákladu.) Vyhrazujeme si však právo vydání knihy v naší edici odmítnout bez udání důvodu.

EAN kód, který generujeme zdarma z přiděleného ISBN čísla, je jen doplňkové grafické vyjádření tohoto záznamu, umožňující strojové čtení a zpracování evidenčních dat. Umisťuje se pouze na obálku zezadu! Díky EAN kódu budete moci knihu nabídnout do prodejních sítí. Bez něj to většinou není možné.

Dotisk knih nové ISBN nepotřebuje, pokud se nezmění rozsah stran, způsob vazby (například z měkkých desek na tvrdé) nebo pokud nedojde k úpravám obsahu publikace. Změna nakladatele nové ISBN vyžaduje.

V případě eKnih má každý typ datového formátu (.PDF, .epub, .mobi), ve kterém má kniha vyjít, přiděleno nové unikátní ISBN.

Kdy ISBN určitě nepotřebujete

Vyrábíte-li si knihu sami pro sebe v malém množství pro své přátele a známé, ISBN mít nemusíte. Tento mezinárodní systém evidence knih je NEPOVINNÝ! Je vhodný pouze v případě, kdy chcete, aby byla kniha evidována a byla tak dohledatelná. Nebo když uvažujete o komerčním prodeji publikací (na základě ISBN je vygenerován EAN kód pro pokladní a skladovací systémy), popřípadě máte-li s knihou další publikační úmysly.

To samé platí, pokud chcete zhotovit fotografickou publikaci ze své poslední expedice či dovolené. Nebo fotobook ze svatby, rodinné oslavy či z působení Vašeho sportovního klubu v minulých sezónách. Ani Vaše originální kuchařka s recepty a fotografiemi Vašich dobrot ISBN nepotřebuje, nebudete-li ji chtít prodávat ve velkém.

Začínajícím autorům doporučujeme své knihy vytisknout v malém, tzv. testovacím nákladu 10–20 ks. Až na základě zájmu, který publikace vzbudí, uvažovat o dotisku s přiřazením ISBN a veškerých povinností s tím spojených (např. rozeslání povinných výtisků). Dotisk knih nové ISBN nepotřebuje, pokud se nezmění rozsah stran, způsob vazby (například z měkkých desek na tvrdé) nebo pokud nedojde k velkým úpravám obsahu publikace. Změna nakladatele nové ISBN vyžaduje.

Pokud se rozhodnete ISBN využít, můžete o něho zažádat i sami v Národní knihovně České republiky. Pak figurujete nejenom v roli autora, ale také nakladatele. (Využití systému ISBN je dobrovolné! Slouží hlavně ke katalogizaci titulů a usnadnění další práce s nimi jak v obchodě, tak v knihovnách a databázích.)

Povinné výtisky ISBN zasíláme na tyto knihovny:

2ks – Národní knihovna ČR, Klementinum 190, Praha 1, 110 00
1ks – Moravská zemská knihovna, Kounicova 65a, Brno 601 87
1ks – Vědecká knihovna v Olomouci, Bezručova 2, Olomouc, 779 11
1ks – Krajská knihovna v Pardubicích, Pernštýnské nám. 77, Pardubice, 530 94

Tento HELP je pouze obecný a je určen pro začínající uživatele. Více detailních informací z oblasti tisku můžete nalézt na PolygrafickeTahaky.cz, nebo dále na internetu.