Typografie knih

Úprava textu knihy před tiskem (zlom knihy)

Chcete opravdu správně provedenou sazbu knihy?  Vaši knihu Vám po stránce typografickho zpracování a zlomu stran rádi profesionálně připravíme. Příklady upravy textu naleznete níže.

Pro rychlou přípravu knih s jednodušší typografií a rozvržením můžete zdarma využít naše WORD šablony.

Co od knihy očekávám?

Kolik práce typografické úpravě knihy věnovat?

1. Vaše kniha je připravena na hotovo a nepotřebuje již další grafický zásah. Do výroby stačí odeslat tiskový PDF soubor, popřípadě se dohodnout na jeho vytvoření.

Pokud jste ovšem nepoužili profesionální aplikaci pro pokročilou typografii (např. InDesign, QuarkXPress) a sazba je ve Wordu, je tento postup standardně doporučen pro skripta, sborníky a méně náročné publikace, nejčastěji vázané sponkou (vazba V1), do spirály, či pomocí lepené vazby v měkkých deskách (vazba V2). Typický výsledek jak vypadá běžná sazba z Wordu – viz obr A) níže

2. Vaše kniha je připravena ve Wordu. Téma ale nevyžaduje kompletní přepracování zlomu v grafické aplikaci, stačí provést drobné úpravy přímo ve Wordu zkušeným typografem. Jedná se o cenově přijatelnou formu úprav zlomu před tiskem.
Obrázek B)

3. Vaše data vyžadují zásadní grafické úpravy stránky či obrázků, popřípadě typografické úpravy celého textu. Tzn. kniha se musí přepracovat v profesionální grafické aplikaci u nás (InDesign nebo QuarkXPress). Tato úprava je požadována spíše u reprezentativnějších materiálů, nebo knih a publikací v tvrdých knižních deskách.
Obrázek C)

A) Sazba z Wordu bez úpravy

Klasický zdrojový text vytvořený ve Wordu, který je samozřejmě možno vytisknout, ale obsahuje množství prohřešků proti správně udělané sazbě textu.

Žlutě vyznačená místa ukazují tyto typické nedostatky způsobené jednak neznalostí zásad typografie z hlediska tvůrce textu a pak také nemožností udělat ve Wordu pokročilou typografickou úpravu.

B) Word se základní úpravou textu

Opět sazba ve Wordu, ale s provedením základní typografické úpravy. Jsou odstraněny největší prohřešky typu zdvojených, chybějících nebo přebývajících mezer. Dále jsou správně uvozovky, rozdělovníky a pomlčky atd.
I tak si Word stále drží některé vady, které jsou v tomto programu zaměřeném spíše na základní sazbu neřešitelné.

C) Profesionální zlom textu

Stránky v grafické aplikaci typu InDesign nebo QuarkXPress. Zdrojový text z Wordu načtený do těchto aplikací projde úpravou zkušeného typografa. Zmíněné programy dávají k dispozici zásadní nástroje pro správné zformátování textu a jeho udržení pro tisk.

Tento způsob zpracování zajistí i správné usazení textu na stránce vůči použité vazbě. Zlom textu má správný odstup ve hřbetě i od okrajů stran.

(Všechny tři ukázky jako jeden soubor pro lepší optické srovnání seřazené za sebou zde.)
K problematice úpravy textu zde naše polygrafické tahákyZde Typografie1 a zde Typografie2.

Základní typografická pravidla úpravy textu:

Při utváření Vaší knihy dbejte na správný výběr velikosti písma, tzn. aby bylo dostatečně čitelné vzhledem k zvolenému formátu knihy. Nekombinujte mnoho druhů písem, pro běžnou sazbu používejte například Arial nebo Times. Příliš „zdobené“ písmo může u dlouhého textu vést k jeho špatné čitelnosti.

V souvislém textu si, pro lepší čtivost a  přehlednost, tvořte odstavce, odrážky a nadpisy. Dbejte na to, aby se text nedotýkal, nebo nebyl příliš blízko obrázků. 

Na konci řádku nenechávejte samostatně jednoznakové spojky a předložky „a, i, u, o, k, s…“ (nutno vložit mezi ně a následující slovo pevnou mezeru, která zajistí přetažení spojky se slovem automaticky na následující řádek). 

Používejte české uvozovky „“ (99, 66), dodržujte mezery za tečkou, čárkou, dvojtečkou…

Před interpunkčními znaménky ? ! . , se mezera nepíše. Za nimi však ano. (Text v závorce se píše takto, bez mezer.)

Vyhýbejte se tvarům jako: 10-ti násobný, 5-kilometrový apod. Správně je: 10násobný (vysloveno dohromady „desetinásobný“), 5kilometrový (vysloveno „pětikilometrový“).

Správné psaní českých titulů: 
Před jménem: Ing., MUDr., JUDr., Ing. arch., PaedDr., Bc., prof., doc., ak. soch.

Člověk může mít více titulů před jménem: Mgr. et Mgr., Ing. Mgr. (titul získaný jako první se píše hned před jménem, tzn. v pořadí druhý).
Za jménem: DiS., CSc., DrSc., dr. h. c., Ph.D. Mezi více tituly za jménem dáváme čárku.

Příklad: prof. JUDr. Ing. Josef Novák, Ph.D., dr. h. c.
Mgr. et Mgr. Josef Novák, CSc.

Tento HELP je pouze obecný a je určen pro začínající uživatele. Více detailních informací z oblasti tisku můžete nalézt na PolygrafickeTahaky.cz, nebo dále na internetu.