Co je kniha?

Z čeho se skládá kniha – základní popis, terminologie

Formát knihy – rozměr knižního bloku (stránky) knihy.

(Pozor, není to rozměr desek, například u vazby V8.)

Rozsah knihy vždy uvádějte ve stránkách, ne v listech.

Jeden list má 2 strany, počet stran musí být tedy vždy sudý.

Náklad knihy – kolik ks knih chci vytisknout, vydat.

Jaké jsou minimální náklady pro tisk?

Typ knižní vazbyV2, V4, V8, viz níže a samostatný popis vazeb.

Sazební obrazec  – prostor vymezený na stránce grafikem pro obsah (texty, obrázky, grafika).

Číslování stran (paginace) – na střed, nebo na vnějším okraji stránky.

Číslování u hřbetu jen ve zvláštních případech, navíc s ohledem na typ vazby – u lepené V2 musí mít dostatečný odstup!

Minimum a maximum počtu stran dle typu vazby naleznete v přehledu vazeb.

Při vydání knihy budete komunikovat s grafiky, tiskaři, knihaři, vydavateli. Zde základní přehled pojmů, které se v oblasti tisku knih používají. Ujasněte si tedy, o jaké knize sníte. 

Stažení průvoce v PDF nelaznete níže.

Kniha s tvrdými deskami, vazba V8

Pozn: Body označené *) zvyšují cenové náklady proti standardu.

Desky knihy jsou v základu tvořeny z lepenky obvykle 2,5‑3 mm. Na tuto lepenku je z líce kašírován (nalepen) potah knižních desek. (Na rubovou stranu se lepí předsádky při „závěsu“ knihy.)

Potah je nejčastěji potištěn a zalaminován. Nebo může být zhotoven z jiných knihařských  materiálů*, například plátno nebo imitace kůže v různém provedení. Tyto materiály se barevně nepotiskují, ale je na nich provedena ražba*, sítotisk*, nebo jiné speciální technologie*.

Přebal knihy* se používá jako další ochrana desek knihy. Smysl má hlavně na knihy s deskami v plátně nebo jiným materiálem. Může se dát i na desky s laminací, zde je funkce však jen estetická.

Předsádka přední a zadní tvoří spojení desek a bloku knihy. Předsádky (většinou ze 140 gr ofsetu) můžou být potištěny*. Předsádky nejsou součástí bloku knihy!

Kulatý hřbet* může být zhotoven u knihy s větším rozsahem stran (nad 15 mm tloušťky hřbetu). Standardní je hřbet rovný.

Kapitálek vyplňuje hřbetní dutinku mezi blokem a deskou, nahoře i dole. U tenčích knih kolem 5 mm být nemusí.

Stužka* – pouze u tohoto typu vazby je možno vložit stužku(y).

Zušlechtění* desek nebo přebalu může být např. doplněno ražbou, parciálním UV lakem, případně jinými speciálními technologiemi.

Kniha s měkkými deskami, vazba V2 nebo V4

Pozn: Body označené *) zvyšují cenové náklady proti standardu

Obálka knihy s měkkými deskami je většinou tištěna na křídě s gramáží 250‑300 gr. Lícová strana s potiskem, s ochrannou laminací lesk nebo mat. Vnitřní potisk* je možný s dostatečným odstupem od zálepu ve hřbetu.

Klopy obálky* se používají pro další informace o knize či autorovi. U tohoto typu knih se nepoužívá přebal.

Blok knihy je fixován s obálkou ve hřbetě, +bočním lepením bloku k obálce cca 3‑5 mm u hřbetu. Obálka je pro snadnější otevření bigovaná v místě lomů. Blok knihy může být jen lepený (V2), nebo šitý (V4)*. Tyto knihy bývají většinou tištěny na ofsetovém papíře (lepší zálep). Případně na volumézních papírech (paperbook).

Sazební obrazec u tohoto typu knih s dostatečným odstupem od hřbetu!

Zušlechtění obálky* může být např. doplněno ražbou, parciálním UV lakem, případně jinými speciálními technologiemi.

(Knihy s měkkou obálkou nemohou mít z výrobních důvodů ani stužku ani kapitálek.)

Jak si vydat vlastní knihu

PDF návod volně ke stažení. Nebo jen k prolistování:

Existují i další varianty provedení knižních vazeb, není však naším cílem zde uvádět vše. Zaměřujeme se na popis nejběžnějších a cenově dostupných řešení pro standardní knižní produkci. Nicméně v případě nutnosti můžete zaslat požadovanou specifikaci i  mimo tento rámec.

V přípravě knihy samotné se dále budete setkávat s pojmy jako formát, spadačka, typografie, sazební obrazec, jak připravit obálku, obrázky, PDF, ISBN, atd…

Většinu těchto pojmů najdete popsány v tomto průvodci jak vydat vlastní knihu.

Tento HELP je pouze obecný a je určen pro začínající uživatele. Více detailních informací z oblasti tisku můžete nalézt na PolygrafickeTahaky.cz, nebo dále na internetu.