Propagace a reklama knih

Uvažujete-li o komerčním prodeji Vaší knihy, bez propagace se neobejdete. Mluvíme-li o reklamně na knihy, tak tím myslíme souvislý a spíše promyšlený proces, nikoliv jednorázové, náhodné akce. Na to je potřeba myslet již v momentě stanovení cenové kalkulace na prodej knihy. Aby se při stanovení ceny nezapomnělo i s náklady na reklamu.

To se týká jak titulů, které jsou v prodeji přes distribuční sítě, tak knih, které prodáváte napřímo, sami. Vzhledem k přetlaku nových a nových titulů, jenž vycházejí a valí se na pulty knihkupců, je potřeba zajistit, aby se o Vaší knize mluvilo již dlouho před jejím vydáním a pak samozřejmě ještě dlouho po něm.

Takže mít prodejní kanály typu distributor-knihkupec, případně být sám aktivní v internetovém prodeji je základ. Ale i ten potřebuje náležitě podpořit reklamou.

Doporučujeme tedy využít sílu a dosah dnešních médií, v kombinaci s osobní snahou o přímou prezentací (besedy, setkání se čtenáři atd.). Případně hledejte někoho, kdo je v těchto vodách jako doma a bude ochoten s tím pomoci.

Žádné zboží, ani ta nejlepší kniha na světě, se neprodá sama!

Hned ze začátku pište na všechny možné sociální sítě typu Facebook, Instagram, Twiter a jiné, že se kniha chystá, o čem bude, kdy asi vyjde. Sledujte i zpětné reakce, jak téma knihy zaujalo, jak se informace šíří mezi lidmi. Hodně to napoví i o budoucnosti knihy – jak velkou skupinu téma oslovuje, vzbuzuje-li malý či velký zájem.

Při vydání knihy uspořádejte alespoň menší „křest“ či jinou společenskou formu představení knihy, spojenou třeba s autorským čtením. Snažte se knihu dostat do médií, třeba jen lokálních. Natočte video o knize a o sobě. Zmiňte, co bylo pohnutkou k vydání, co od tématu očekáváte, komu je hlavně kniha určena. Jaká to byla osobní zkušenost napsat a vydat knihu…

Zvažte formy podpory následného prodejeVěnujte několik výtisků do různých soutěží. Snažte se, aby kniha nezapadla v množství novinek, vycházejících po Vás. Dílo musí být stále někde vidět, být zmiňováno.

Prostě, buďte s prodejem a propagací kreativní!  Budete-li opravdu dobří, případný dotisk bude Vaše velká odměna!

Máte knihu připravenu? Tak pojďme tisknout!