Jak odeslat data k tisku​

Pojmenování zasílaných souborů​

Data pojmenujte logicky, pro snadné a nezaměnitelné pochopení, o jakou část se jedná. Případně očíslujte pro správné řazení částí za sebou:
 01_text, 02_text, 03_text

Používejte prosím kratší názvy souborů bez diakritiky (č, ž, š, ě, ž,…) a bez zvláštních znaků typu: #, @, <, >, =, *, ., , a dalších symbolů.

send-file-for-print

V případě problémů s přenosem, nebo při přenosu dat ještě většího objemu jak 256 MBa, využijte www.uschovna.cz. Tato  služba přenáší data rychle a bezpečně .

Soubory celkově do 5 MBa max je možno odeslat  emailem. Před odesláním ale komprimujte data jako jeden ZIP nebo RAR soubor.)Každý vložený soubor se nahrává postupně, viz ukazatel stavu. Až po stisku tlačítka odeslat dojde k finalizaci celého přenosu. Úspěšné uložení bude potvrzeno zobrazením notifikace a potvrzovcím emailem.

Jakmile si Vaše data projdeme, ozveme se Vám s dalším postupem.

Odeslat Vaše data k tisku knihy:

(Max velikost všech souborů je do 256 MBa na jedno odeslání.)