Chcete vydat knihu?

Zde jsou další užitečné odkazy

Další informace související s problematikou knižní tvorby a vydávání knih. Narazíte-li na další zajímavé odkazy na internetu, pošlete nám je. Rádi je zde zveřejníme!


ISBN

Systém přidělování ISBN v ČR má nastarosti Národní knihovna ČR

Co je to „spadačka

…neboli přesah grafického motivu přes čistý (finálně ořezaný) formátSpadačka

Polygrafické taháky!

Jedinečný soubor pomůcek pro ty z vás, co se zajímají o polygrafii a související obory. www.PolygrafickeTahaky.cz

Autorské honoráře a daně s nimi spojené

Autorské honoráře podléhají jiným zákonům, než je zákon o živnostenském podnikání a není k nim potřeba živnostenské oprávnění (živnostenský list). Je však nezbytné tuto činnost oznámit místně příslušnému Finančnímu úřadu dle místa trvalého bydliště. Kromě daně z příjmu musíte z autorského honoráře zaplatit i zdravotní pojištění. To platí i pro studenty denního studia. Sociální pojištění z honoráře platit nemusíte v případě, není-li Vaše autorská činnost soustavná a autorským honorářem si jen „přivyděláváte“.Autorské honoráře se zdaňují jako příjmy z jiné samostatné výdělečné činnosti. Je u nich možné uplatnit výdaje, které s Vaší prací souvisí a můžete je prokázat účty. Podmínkou je však vést si daňovou evidenci. Nebo se dají všechny výdaje uplatňovat aktuální paušální částkou. Pro dokladování přijaté částky Vám mohou sloužit např. výpis z účtu o přijaté platbě a nakladatelská smlouva.
(Mladá fronta DNES, 27. 3. 2007)

Sazba DPH

Momentálně je DPH na knihy ve výši 10 %. Snížená sazba DPH se vztahuje na: knihy, brožury, letáky, prospekty, noviny a časopisy, kde reklama nepřesahuje 50 % plochy, obrázková alba, obrázkové knihy, předlohy ke kreslení a omalovánky pro děti, hudebniny tištěné či rukopisné, kartografické výrobky všech druhů včetně atlasů, nástěnných map, topografických plánů a globusů, kromě tiskovin plně nebo podstatně určených k reklamě. Číselný kód „Harmonizovaného systému popisu číselného označování zboží“ – 49

Zákon o neperiodických publikacích 37/1995  (výňatek)

§ 2
(1) Neperiodická publikace musí obsahovat tyto údaje:a) název díla,
b) jména autorů, jejichž díla jsou v publikaci obsažena, jsou-li známa a autoři jejich uvedení výslovně nezakázali, popřípadě pseudonymy autorů,
c) obchodní jméno a sídlo nebo jméno, příjmení a trvalý pobyt osoby, která neperiodickou publikaci vydala (dále jen „vydavatel“),
d) rok prvního vydání, je-li znám,
e) u děl přeložených původní název díla a označení vydání, z něhož byl pořízen překlad,
f) označení nositele autorských práv,
g) číslo Mezinárodního standardního číslování knih, pokud bylo uděleno,
h) obchodní jméno a sídlo nebo jméno, příjmení a trvalý pobyt osoby, která neperiodickou publikaci vyrobila, a rok, ve kterém byla tato publikace vydána.(2) Vydavatel je povinen zajistit, aby neperiodická publikace obsahovala údaje podle odstavce 1.(3) Neperiodická publikace, která neobsahuje údaje podle odstavce 1, nesmí být veřejně šířena. 

Kompletní znění zákona  k nahlédnutí či ke stažení zde. DOPORUČUJEME PŘEČÍST!

Tento HELP je pouze obecný a je určen pro začínající uživatele. Více detailních informací z oblasti tisku můžete nalézt na PolygrafickeTahaky.cz, nebo dále na internetu.