Jak se počítá cena tisku knih

Výrobní kalkulace knihy, bez prodejních marží

Jak je již zmíněno v tomto průvodci, vznik a vydání knihy je rozloženo do několika etap. Je tedy i na Vás, jak si cenu za vlastní práci na knize do ceny zahrnete a jak si sami pro sebe kalkulaci sestavíte.

Co vše se může (ale nemusí) do výrobní ceny knihy zahrnout.

Uvažujme obecně, tak jak to je. Někdo musí:
  1. knihu napsat – zde mluvíme o autorovi, respektive v našem případě většinou zadavateli celé zakázky.
  2. připravit pro knihu obrázky a ilustrace.
  3. vytvořit DTP zpracování – zlom textu a všech podkladů, jak bloku (stran knihy), tak obálky, připravit tiskové podklady do správně vytvořeného, tiskového PDF.
  4. udělat samotný tisk a vazbu.

Předpokládejme, že bod č. 1 je hotov

Knihu máte napsanou, stačí ji začít realizovat…

Bod č. 2 a č. 3 si dokáže zkušenější uživatel počítačů připravit mnohdy sám.

Pokud ne, lze to řešit v rámci zakázky, jen cena se stanovuje poměrně hůře. Jde o to zjistit nároky zadavatele, prohlédnout kvalitu jeho podkladů (jak má připravený text, obrázky, co lze použít z hlediska kvality pro tisk, co ne atd.), jak náročné bude grafické zpracování, budou-li se nakupovat snímky z fotobanky, dělat náročnější retuše či fotomontáže atd. 

Cenu této práce ovlivňují i případné změny v korekturách, eventuálně dodatečně prováděné úpravy mimo původní představu autora. Proto se cena stanovuje dopředu jen velmi orientačně a nezávazně.

Bod č. 4 – cena samotného tisku a vazby

Tuto cenu (technologickou kalkulaci) lze jako jedinou položku spočítat velmi přesně. Potřebujeme znát základní parametry knihy. Pokud je neznáme přesně, prostě je jen odhadnout. 

Pro kalkulaci tisku musíme zadat tyto údaje:

  • Uvažovaný formát Vaší knihy (přesně šířka × výška v mm, udat cca B5 nestačí)
  • Počet stran, z hlediska tisku pak jejich barevnost a rozložení (komplet barevné stránky nebo jen černobílý tisk, nebo například: 48 černobílých stran za sebou, ke konci barevná příloha 8 stran) Pokud se nedá udělat toto rozdělení z hlediska nepravidelného střídání barevných a černobílých stran, musí se černobílé strany zanedbat a je uvažován částečně tisk knihy v plnobarevném (tedy dražším) režimu. Finální výpočet ceny závisí na vyřazení stran do tiskových archů.
  • Na jaký papír chcete knihu tisknout (ofsetový – podobný kancelářskému papíru cca 80 gr, křídový papír lesk/mat, jiné papíry)
  • Požadovaný náklad knih
  • Způsob vazby (sešit, spirála, lepená měkká vazba, vazba v tvrdých knižních deskách)

Tyto parametry si ujasněte, než začnete vyplňovat naši poptávku na tisk.

Takže na závěr – pokud neuvažujeme práci autora, výrobní cena knihy je vždy složena z její DTP přípravy pro tisk (grafické práce, zlom knihy, příprava PDF) a samotného tisku.

Na knihy (pokud se nejedná o knihu určenou k reklamě, např. pro firmu) je standardně vztaženo 10% DPH

Tento HELP je pouze obecný a je určen pro začínající uživatele. Více detailních informací z oblasti tisku můžete nalézt na PolygrafickeTahaky.cz, nebo dále na internetu.