Úvod / Vytiskni / Vydej vlastní knihu / Typografické minimum sazby

Typografie knih neboli úprava textu před tiskem

Vaši knihu Vám po stránce typografického přípravy textu a zlomu stran rádi profesionálně připravíme. Stačí zaslat zdrojové soubory ve Wordu a vybrat si způsob,  jak máme text zpracovat (v objednávce uvést: úprava textu dle vzoru 1, 2, 3):

Co od knihy očekávám? Kolik práce typografické úpravě knihy věnovat?

1. Vaše kniha je připravena na hotovo a nepotřebuje již další grafický zásah. Do výroby stačí odeslat tiskový PDF soubor, popřípadě se dohodnout na jeho vytvoření.

Pokud jste ovšem nepoužili profesionální aplikaci pro pokročilou typografii (např. InDesign, QuarkXPress) a sazba je ve Wordu, je tento postup standardně doporučen pro skripta, sborníky a méně náročné publikace, nejčastěji vázané sponkou (vazba V1), do spirály, či pomocí lepené vazby v měkkých deskách (vazba V2). Typický výsledek jak vypadá běžná sazba z Wordu – viz obrázek 1.

2. Vaše kniha je udělána ve Wordu. Téma ale nevyžaduje kompletní přepracování zlomu v grafické aplikaci, stačí provést drobné úpravy přímo ve Wordu zkušeným typografem. Jedná se o cenově přijatelnou formu úprav zlomu před tiskem. Viz obrázek 2.

3. Vaše data vyžadují zásadní grafické úpravy stránky či obrázků, popřípadě typografické úpravy celého textu. Tzn. kniha se musí přepracovat v profesionální grafické aplikaci u nás (InDesign nebo QuarkXPress). Tato úprava je požadována spíše u reprezentativnějších materiálů, nebo knih a publikací v tvrdých knižních deskách.
Viz obrázek 3.

Příklady zpracované sazby knihy - různé úrovně typografie:

 

Sazba knihy ve Wordu | TISKOVÝ EXPRESS Obrázek 1
Sazba z Wordu bez úpravy.

Klasický zdrojový text vytvořený ve Wordu, který je samozřejmě možno vytisknout, ale obsahuje množství prohřešků proti správně udělané sazbě textu.
Žlutě vyznačená místa ukazují tyto typické nedostatky způsobené jednak neznalostí zásad typografie z hlediska tvůrce textu a pak také nemožností udělat ve Wordu pokročilou typografickou úpravu.
Sazba knihy ve Wordu upravená | TISKOVÝ EXPRESS

Obrázek 2
Word se základní úpravou

Opět sazba ve Wordu, ale s provedením základní typografické úpravy. Jsou odstraněny největší prohřešky typu zdvojených, chybějících nebo přebývajících mezer. Dále jsou správně uvozovky, rozdělovníky a pomlčky atd.
I tak si Word stále drží některé vady, které jsou v tomto programu zaměřeném spíše na základní sazbu neřešitelné.

Správná sazba knihy | TISKOVÝ EXPRESS

Obrázek 3
Profesionální zlom textu

Stránky v grafické aplikaci typu InDesign nebo QuarkXPress. Zdrojový text z Wordu načtený do těchto aplikací projde úpravou zkušeného typografa. Zmíněné programy dávají k dispozici zásadní nástroje pro správné zformátování textu a jeho udržení pro tisk.
Tento způsob zpracování zajistí i správné usazení textu na stránce vůči použité vazbě. Zlom textu má správný odstup ve hřbetě i od okrajů stran.

 

(Všechny tři strany jako jeden soubor pro lepší optické srovnání seřazené za sebou zde.)

Stáhněte si k problematice úpravy textu naše polygrafické taháky! Zde Typografie1 a zde Typografie2.
 

Výběr základních typografických pravidel pro úpravu textu:

Při utváření Vaší knihy dbejte na správný výběr velikosti písma, tzn. aby bylo dostatečně čitelné vzhledem
k zvolenému formátu knihy. Nekombinujte mnoho druhů písem, pro běžnou sazbu používejte například Arial nebo Times. Příliš „zdobené“ písmo může u dlouhého textu vést k jeho špatné čitelnosti.

V souvislém textu si, pro lepší čtivost a přehlednost, tvořte odstavce, odrážky a nadpisy. Dbejte na to, aby se text nedotýkal, nebo nebyl příliš blízko obrázků. Na konci řádku nenechávejte samostatně jednoznakové spojky
a předložky „a, i, u, o, k, s…“ (nutno vložit mezi spojku, či předložku, a následující slovo pevnou mezeru, která zajistí přetažení spojky se slovem na následující řádek). Používejte české uvozovky „“ (99, 66), dodržujte mezery za tečkou, čárkou, dvojtečkou…

Před interpunkčními znaménky ? ! . , se mezera nepíše. Za nimi však ano. (Text v závorce se píše takto, bez mezer.)

Vyhýbejte se tvarům jako: 10-ti násobný, 5-kilometrový apod. Správně je: 10násobný (vysloveno dohromady „desetinásobný“), 5kilometrový (vysloveno „pětikilometrový“).

Správné psaní českých titulů:
Před jménem: Ing., MUDr., JUDr., Ing. arch., PaedDr., Bc., prof., doc., ak. soch.
Člověk může mít více titulů před jménem: Mgr. et Mgr., Ing. Mgr. (titul získaný jako první se píše hned před jménem, tzn. v pořadí druhý).
Za jménem: DiS., CSc., DrSc., dr. h. c., Ph.D. Mezi více tituly za jménem dáváme čárku.

Příklad: prof. JUDr. Ing. Josef Novák, Ph.D., dr. h. c.
Mgr. et Mgr. Josef Novák, CSc.


Tento HELP je pouze obecný a je určen pro začínající uživatele. Více detailních informací z oblasti tisku a souvisejích oblastí můžete nalézt  zde, nebo dále na Internetu.