Úvod / PrintCentrum pro školy / Příprava publikací do tisku

Jak připravit podklady k tisku

Co od knihy očekávám? Aneb, kolik práce tomu věnovat…

1. Vaše kniha je připravena na hotovo a nepotřebuje již další grafický zásah. Do výroby stačí odeslat tiskový PDF soubor, popřípadě se dohodnout na jeho vytvoření.

Pokud jste ovšem nepoužili profesionální aplikaci pro pokročilou typografii (např. InDesign, QuarkXPress) a sazba je ve Wordu, je tento postup standardně doporučen pro skripta, sborníky a méně náročné publikace, nejčastěji vázané sponkou (vazba V1), do spirály, či pomocí lepené vazby v měkkých deskách (vazba V2). Typický výsledek jak vypadá běžná sazba z Wordu – viz obrázek 1.

2. Vaše kniha je udělána ve Wordu. Téma ale nevyžaduje kompletní přepracování zlomu v grafické aplikaci, stačí provést drobné úpravy přímo ve Wordu zkušeným typografem. Jedná se o cenově přijatelnou formu úprav zlomu před tiskem. Viz obrázek 2.

3. Vaše data vyžadují zásadní grafické úpravy stránky či obrázků, popřípadě typografické úpravy celého textu. Tzn. kniha se musí přepracovat v profesionální grafické aplikaci u nás (InDesign nebo QuarkXPress). Tato úprava je požadována spíše u reprezentativnějších materiálů, nebo knih a publikací v tvrdých knižních deskách.
Viz obrázek 3.

Příklady zpracované sazby

Sazba knihy ve Wordu | TISKOVÝ EXPRESS Obrázek 1
Sazba z Wordu bez úpravy.

Klasický zdrojový text vytvořený ve Wordu, který je samozřejmě možno vytisknout, ale obsahuje množství prohřešků proti správně udělané sazbě textu.
Žlutě vyznačená místa ukazují tyto typické nedostatky způsobené jednak neznalostí zásad typografie z hlediska tvůrce textu a pak také nemožností udělat ve Wordu pokročilou typografickou úpravu.
Sazba knihy ve Wordu upravená | TISKOVÝ EXPRESS

Obrázek 2
Word se základní úpravou

Opět sazba ve Wordu, ale s provedením základní typografické úpravy. Jsou odstraněny největší prohřešky typu zdvojených, chybějících nebo přebývajících mezer. Dále jsou správně uvozovky, rozdělovníky a pomlčky atd.
I tak si Word stále drží některé vady, které jsou v tomto programu zaměřeném spíše na základní sazbu neřešitelné.

Správná sazba knihy | TISKOVÝ EXPRESS

Obrázek 3
Profesionální zlom textu

Stránky v grafické aplikaci typu InDesign nebo QuarkXPress. Zdrojový text z Wordu načtený do těchto aplikací projde úpravou zkušeného typografa. Zmíněné programy dávají k dispozici zásadní nástroje pro správné zformátování textu a jeho udržení pro tisk.
Tento způsob zpracování zajistí i správné usazení textu na stránce vůči použité vazbě. Zlom textu má správný odstup ve hřbetě i od okrajů stran.

(Všechny tři strany jako jeden soubor pro lepší optické srovnání seřazené za sebou zde.)

Formát knihy

Formát stránky (bloku) knihy spolu s počtem stran a požadovaným nákladem (počtem tištěných knih) je základním parametrem pro cenovou kalkulaci. Expresní výroba knih je částečně omezena tiskovými technologiemi, které na rozdíl od běžných ofsetových tiskáren pracují s menším tiskovým archem. Tudíž je nutno volit formát tak, aby se stránka na tiskovém archu dala namnožit efektivně. Proto cenově lépe vycházejí tisky formátové řady A (A4, A5, A6…) než formátové řady B (B4, B5, B6…) O formátech více zde.

Volba formátu publikcí

Pro volbu rozměrového formátu publikací doporučujeme volit velikost A4 pro skripta a učebnice. Pro menší brožurky nebo sešity pak formát A5. Oblíbený je i formát B5, zde ovšem cena tisku vychází v porovnání s formátem A4 shodně. (Kompletní info k řadě normalizovaných formátů A a B naleznete zde.)

Formáty | TISKOVÝ EXPRESS

Nastavení základního vzhledu stránky (Page Setup) ve Wordu

Ve Wordu se většinou nový dokument otevře ve formátu A4.
Chcete-li ale svoji tiskovinu uzpůsobit Vašemu požadovanému formátu, například B5, změňte si ho hned na začátku práce.

Vždy pracujte na stránce, která je rozměrově 1:1 s cílovým tiskem. (Abyste vždy viděli velikost písma a velikost načtených obrázků ve správných poměrech.)

Nezapomeňte i na nastavení rozestupů ve hřbetě a na krajích stránky. Pokud používáte záhlaví a zápatí, tak také nastavte jejich rozměry, popřípadě střídání umístění na lichých/sudých stranách.

Poloha sazebního obrazce na stránce se většinou volí na střed strany, nebo je obrazec posunut mírně směrem ven ze hřbetu. Je to z důvodu horšího rozevírání knihy zvláště při použití vazby V2. (Viz detail při rozkliknutí obrázku výše.)

Příprava PDF z Wordu:

Pro generaci PDF z office programů typu Word se obvykle používají různé PDF konvertory. Pokud máte možnost detailnějšího nastavení těchto programů – zde je manuál, jaké parametry dodržet pro generaci správně nastaveného tiskového PDF.

Výběr základních typografických pravidel pro úpravu textu:

Při utváření Vaší knihy dbejte na správný výběr velikosti písma, tzn. aby bylo dostatečně čitelné vzhledem
k zvolenému formátu knihy. Nekombinujte mnoho druhů písem, pro běžnou sazbu používejte například Arial nebo Times. Příliš „zdobené” písmo může u dlouhého textu vést k jeho špatné čitelnosti.

V souvislém textu si, pro lepší čtivost a přehlednost, tvořte odstavce, odrážky a nadpisy. Dbejte na to, aby se text nedotýkal, nebo nebyl příliš blízko obrázků. Na konci řádku nenechávejte samostatně jednoznakové spojky
a předložky „a, i, u, o, k, s…” (nutno vložit mezi spojku, či předložku, a následující slovo pevnou mezeru, která zajistí přetažení spojky se slovem na následující řádek). Používejte české uvozovky „” (99, 66), dodržujte mezery za tečkou, čárkou, dvojtečkou…

Před interpunkčními znaménky ? ! . , se mezera nepíše. Za nimi však ano. (Text v závorce se píše takto, bez mezer.)

Vyhýbejte se tvarům jako: 10-ti násobný, 5-kilometrový apod. Správně je: 10násobný (vysloveno dohromady „desetinásobný”), 5kilometrový (vysloveno „pětikilometrový”).

Správné psaní českých titulů:
Před jménem: Ing., MUDr., JUDr., Ing. arch., PaedDr., Bc., prof., doc., ak. soch.
Člověk může mít více titulů před jménem: Mgr. et Mgr., Ing. Mgr. (titul získaný jako první se píše hned před jménem, tzn. v pořadí druhý).
Za jménem: DiS., CSc., DrSc., dr. h. c., Ph.D. Mezi více tituly za jménem dáváme čárku.

Příklad: prof. JUDr. Ing. Josef Novák, Ph.D., dr. h. c.
Mgr. et Mgr. Josef Novák, CSc.

Knižní vazba z vytištených archů ze školních reprocenter

Technologii knižní vazby z Vašich tisků Vás rádi naučíme. Základní info naleznete zde.