Úvod / Vytiskni / Vydej vlastní knihu / Příprava podkladů

Příprava podkladů k tisku – blok knihy

Tvorba knihy v kancelářských aplikacích typu WORD     pict word  pict excel

Formát stránky si připravte podle požadovaného rozměru knihy (standardně je Wordem založen dokument A4, ale knihy (mimo fotografických publikací) je lépe tisknout například ve formátu A5).

Text zarovnávejte do bloku. Kapitoly obvykle začínají na lichých (pravých) stranách. Stránky by měly obsahovat číslování. Pokud umisťujete číslo strany mimo střed strany, nezapomeňte na střídání polohy čísla pro levou a pravou stranu. Kde čísla stránek nebudete chtít, použijte volbu Wordu „rozdělit text na oddíly“ a v příslušném oddílu zobrazování čísel stránek je zakažte. Nezapomeňte na dostatečný odstup textu na stránce od hřbetu (1,5–2 cm minimálně) a také od konců stran. Toto bývá najčastější chyba přípravy textových podkladů k tisku

Čísla stran nedávejte také příliš ke kraji, hrozilo by jejich uříznutí při ořezu bloku při výrobě. Nedělejte je na stránce ručně, ale využijte funkce automatického číslování stran programem. Poloha číslování je buď na střed (jednodušší varianta), nebo směrem ven ze stránky – pozor na střídání levých a pravých stran!

Dělení slov na konci řádků neprovádějte ručně. Buď nedělte slovo vůbec, nebo si zapněte volbu políčka „Automatické dělení slov“ (Nástroje > Jazyk > Dělení slov). Mezery nepoužívejte k formátování textu (odsazení začátku odstavce a podobně). K tomu slouží funkce „Tabulátor“.

Tiráž, popřípadě ISBN, patří na první sudou nebo poslední sudou stranu knihy.

Publikace většího rozsahu můžete rozdělit na více souborů, pozor ovšem na napojení jednotlivých částí z hlediska číslování stran, popřípadě pravých a levých stran.

Pro předání podkladů k tisku vygenerujte PDF soubor, který před odesláním do tiskárny pečlivě zkontrolujte!

Nastavení základního vzhledu stránky (Page Setup) ve Wordu k tisku

Sazba knih | TISKOVÝ EXPRESS

Ve Wordu se většinou nový dokument otevře ve formátu A4.
Chcete-li ale svoji tiskovinu například na B5, změňte si formát hned na začátku práce.

Vždy pracujte na stránce, která je rozměrově 1:1 s cílovým tiskem. (Abyste vždy viděli velikost písma a velikost načtených obrázků ve správných poměrech.)

Nezapomeňte i na nastavení rozestupů ve hřbetě a na krajích stránky. Pokud používáte záhlaví a zápatí nastavte jejich vzhled, popřípadě střídání umístění na lichých/sudých stranách.

Poloha sazebního obrazce na stránce se většinou volí na střed strany, nebo je obrazec posunut mírně směrem ven ze hřbetu. Je to z důvodu omezeného rozevírání knihy zvláště při použití vazby V2. (Viz detail při rozkliknutí obrázku výše.)

Jak připravit obálku nebo potah desek knihy se dozvíte zde.

PDF – ideální formát pro předání knihy do tisku

Předpokládáme dodání PDF zkontrolovaného zákazníkem. Do podkladů nezasahujeme, pokud se nevyskytne nějaký problém. Následné opravy a úpravy jsou účtovány jako vícepráce.

Vždy potřebujeme k tisku knihy dodat zvlášť soubor (soubory) pro blok knihy a soubor obálky. Blok knihy vždy v logickém pořadí stran jak jdou za sebou, od první po poslední. (Nedělat dvoustránky!!!)

 

Manuál tvorby tiskovin

Při předání formátů ve Wordu, vytvoříme PDF sami a pošleme Vám ho na finální odsouhlasení. (Převodem do PDF může dojít k drobným odchylkám, které je nutno odsouhlasit. Objednavatel je povinen provést důslednou kontrolu finálního PDF.) Tyto práce jsou zákazníkovi účtovány v případě, že je generace PDF prováděna opakovaně nebo pokud čas její přípravy díky nekorektním podkladům přesáhne 30 minut.


Pokročilá typografie – když Vám na vzhledu sazby opravdu záleží  pict indesign pict quark xpress

Zákazník si může objednat jak základní typografickou úpravu svého textu ve Wordu, tak pokročilý zlom publikace. Pokud se rozhodnete využít této nabídky, je cena účtována zvlášť. Částka závisí na kvalitě zdrojového textu. Zpracování takové publikace provádějí pracovníci s několikaletou praxí s přípravou knih, proto je text korigován odborně a rychle.

Podobnou službu lze objednat pro přípravu obrázků do textu či na obálku – viz obrázky, základní minimum.


Tento HELP je pouze obecný a je určen pro začínající uživatele. Více detailních informací z oblasti tisku a souvisejích oblastí můžete nalézt  zde, nebo dále na Internetu.