Úvod / Vytiskni / Vydej vlastní knihu / ISBN – kdy ho potřebujete a kdy ne

ISBN, kdy a jak ho správně využít

ISBN je nepovinný, registrační údaj mezinárodního knižního systému evidence knih.

Přidělením registrace ISBN si zajistíte, že kniha bude v tomto mezinárodním evidenčním systému zanesena a bude tudíž i dohledatelná   ̶ jak fyzicky, v Národní knihovně, tak dalších vybranných knihovnách. Samotné přidělení ISBN u Národní knihovny je zdarma, podléhá však určitým pravidlům. Mezi ně patří hlavně správně uvedená tirage v knize a rozeslání povinných výtisků na příslušné knihovny.

Tím že je ISBN nepovinné, není podmínkou komerčního využití knih. Ale jeho použitím si zjednodušíte případný prodej. A hlavně bude kniha katalogizována a fyzicky uchována v několika určených knihovnách. Tím pádem i zachována dalším generacím.

Povinná tirage knihy při využití ISBN

• název díla
• jméno autora (autorů), nebo jejich pseudonym
• vydal, vytiskl
• rok prvního vydání
• ISBN číslo

EAN kód, který generujeme zdarma z přiděleného ISBN čísla, je jen doplňkové grafické vyjádření tohoto záznamu, umožňující strojové čtení a zpracování evidenčních dat. Umisťuje se pouze na obálku zezadu! Díky EAN kódu budete moci knihu nabídnout do prodejních sítí. Bez něj je to není možné. 

Vyřídíme ISBN za Vás a vydáme knihy v naší edici

Knihy můžou být vydané i v naší vlastní edici, tzn. přidělujeme naše ISBN a vydáváme knihu pod naší hlavičkou. Přidělení ISBN je zdarma, ale splnění ostatních, zákonem daných povinností nakladatele zajišťujeme pak zákazníkovi my, za jednorázovou platbu 1.500,– Kč bez DPH. (Cena obsahuje i rozeslání 5 povinných výtisků do knihoven, ty odebereme z nákladu.) Vyhrazujeme si však právo vydání knihy v naší edici odmítnout bez udání důvodu. 

V případě našeho ISBN musí být v tirage použita tato formulace (od 1. 6. 2018):
• vydal, vytiskl: H.R.G. spol. s r.o., www.TiskovyExpress.cz

Dotisk knih nové ISBN nepotřebuje, pokud se nezmění rozsah stran, způsob vazby (například z měkkých desek na tvrdé) nebo pokud nedojde k velkým úpravám obsahu publikace. Změna nakladatele nové ISBN vyžaduje.

V případě eKnih má každý typ datového formátu (.PDF, .epub, .mobi) ve kterém má kniha vyjít, přiděleno nové, unikátní ISBN.

Shrnutí: Kdy ISBN určitě nepotřebujete

Vyrábíte-li si knihu sami pro sebe v malém množství pro své přátele a známé, ISBN mít nemusíte. Tento mezinárodní systém evidence knih je NEPOVINNÝ. Je vhodný pouze v případě, kdy chcete, aby byla kniha evidována a byla tak dohledatelná. Nebo kdy uvažujete o komerčním prodeji publikací (na základě ISBN je vygenerován EAN kód pro pokladní systémy), popřípadě máte-li s knihou další publikační úmysly.

To samé platí, pokud chcete zhotovit fotografickou publikaci ze své poslední expedice či dovolené. Nebo fotobook ze svatby, rodinné oslavy či z působení Vašeho sportovního klubu v minulých sezónách. Ani Vaše originální kuchařka s recepty a fotografiemi Vašich dobrot ISBN nepotřebuje, nebudete-li ji chtít prodávat ve velkém.

Začínajícím autorům doporučujeme své knihy vytisknout v malém, tzv. testovacím nákladu 10–20 ks, a až na základě zájmu, který publikace vzbudí, uvažovat o dotisku s přiřazením ISBN a veškerých povinností s tím spojených (např. rozeslání povinných výtisků). Dotisk knih nové ISBN nepotřebuje, pokud se nezmění rozsah stran, způsob vazby (například z měkkých desek na tvrdé) nebo pokud nedojde k velkým úpravám obsahu publikace. Změna nakladatele nové ISBN vyžaduje.

Pokud se rozhodnete ISBN využít, můžete o něho zažádat i sami v Národní knihovně České republiky. Pak figurujete nejenom v roli autora ale také nakladatele. (Využití systému ISBN je dobrovolné! Slouží hlavně ke katalogizaci titulů a usnadnění další práce s nimi jak v obchodě tak v knihovnách a databázích.)