Počet stran musí být dělitelný 2. Udává se vždy ve stranách! Nezadávejte v listech! (1 list = 2 strany! )

U šitých vazeb V4 a V8 musí být počet stran minimálně dělitelný 4!

Pokud není celá kniha tištěna černobíle, uveďte počet barevných stran.

Vazba V1 šitá sponkou 8 – 60 stran max (dělitelnost 4!), dle typu papíru.

Kombinovanou barevnost tisku: rozepište řazení barevných stran mezi černobílé strany – náhodně nebo v ucelených blocích. Náhodné řazení se mnohdy rovná tisk celé knihy barevně (podle počtu barevných stran). Zde záleží na typu vazby, rozložení stran nebo nákladu (ks).

Jakýkoliv barevný objekt na stránce – třeba jen pouhá tečka za větou () znamená celá stránka barevně!

Ekonomická varianta kombinované barevnosti je soustředit barevné stránky do obrazové přílohy několik stran za sebou do středu, nebo nakonec knihy.

Tisk na přímé barvy (2/2, 3/3, 5/5) je možný pouze ofsetovou technologií, tedy od nákladu cca 200 ks a více. Příprava tohoto tisku nemůže být ve Wordu a podobných programech, pracujících interně v RGB barevném režimu.

Více informací