Formáty e-knih a příslušné typy čteček

Vybrané nejrozšířenější formáty pro eKnihy

Idpf/epub (.epub)

Otevřený standard vytvořený a prosazovaný IDPF (International Digital Publishing Forum), je poměrně široce podporovaný, včetně podpory od Adobe a doplnění možnosti DRM ochrany.

Portable document (.pdf)

Adobe PDF soubory patří mezi hodně využívaný e-knižní formát hlavně pro věrné zachování původní předlohy – vlastnost, která může ale přinést problémy v okamžiku, kdy je nutné provést změny pro zobrazení na menších displejích, mohou mít DRM ochranu.

Mobipocket, Kindle (.mobi)

je založen na Open eBook standardu a s pomocí XHTML a podpory JavaScriptu nabízí pokročilejší možnosti formátování i interakce, používá ho Amazon Kindle, možnost DRM ochrany.

Možnosti zhotovení e-knihy z dat:

Jako vstupní formát je nejvhodnější použít dokument ve wordu, textový dokument, nebo i html. Použít lze i dokument pro InDesign, ale zde je už předpokládána náročnější publikace.

Dokument Adobe PDF lze také upravit a převést např. do formátu epub, ale vzhledem k několika klíčovým vlastnostem zejména přesně definovanému formátování a struktuře to není úplně ideální, zvláště pak proto, že samotný pdf dokument lze otevřít v pdf čtečce, která je k dispozici jako aplikace (i bezplatná) např. pro platformu iOS ale i Android. Tento formát je naopak vhodný pokud např. je zapotřebí dodržet přesně daný formát, zalomení, kompozice včetně obrázků (typicky odborná a naučná literatura, v jiných formátech to ani není možno – složité typografické úpravy…), kdy pdf dokument slouží jako elektronická verze k již vytištěné publikaci nebo katalogu ať už digitální cestou nebo ofsetem.

Protože je na trhu několik druhů čteček, které zvládají nebo naopak nezvládají přečíst různé formáty e-knih je nutné proto vytvořit několik formátů e-knihy a následně použít ten nejvhodnější, např. čtečka Kindle nepodporuje formát epub. Požadovaný formát je proto nutné specifikovat.