Úvod / eKnihy / e-Knihy, uvod

Klasicky tištěné knihy a eKnihy

eKnihy můžou být vhodným doplňkem knih klasických a naopak!

Umíme obojí! Naši zákazníci mohou využít výhod obou řešení, které se můžou dokonale doplňovat. Pokud potřebujete využít elektronických knih (eKnihy), dokážeme Vám zakázku připravit i pro elektronické čtečky. A protože jsme hlavně tiskaři, tak proč nenabídnout i opačný postup – zhmotnit eKnihu do reálné fyzické podoby. Třeba jenom v pár kusech knih…

Formáty a čtečky eKnih

Protože je vývoj na tomto publikačním poli poměrně překotný, neexistuje jeden univerzální formát pro elektronické čtečky knih, umožňující na každém zařízení plnit stejné funkce. Snad až na formát PDF, který sice univerzální je, ale s omezením z hlediska „živého formátování“ obsahu knihy na čtečce. Na druhou stranu zase drží přesný vzhled stránky vytvořený při výrobě autorem.

Co Vám tedy nabízíme na poli eKnih a knih klasicky tištěných?

Naše nabídka v oblasti přípravy eKnih obsahuje konverzi datových podkladů k tisku do formátů .PDF, .ePub a .mobi vhodných pro mobilní čtečky. Zde je ovšem nutno podotknout, že možnost konverze je podmíněna vstupnímy daty od zákazníků, jejich kvalitou zpracování a vhodnosti samotného obsahu ke konverzi.

Příklad: Detektivka nebo povídka bude mít jednodušší postup konverze než matematicko-fyzikální tabulky, nebo odborná schémata s popisky obrázků…

V opačném případě nabízíme zase konverzi Vaší eKnihy do tiskového PDF a zhotovení klasické knihy s vazbou V2, V4 nebo V8. Zde je podmínkou pouze to, abyste zodpovídali za autorská práva a jejich nakládání s nimi u takto dodaných dat.